Pages

Tuesday, 9 December 2014

Phần mềm ảo hóa hệ điều hành

Ảo hóa  phần mềm cho phép cho phép bạn chạy 2 hoặc nhiều hệ điều hành cùng một lúc trên 1 cơ sở hạ tầng chung. Các phần mềm ảo hóa hoạt động bằng cách thiết lập một máy ảo trên máy chủ, trong đó mô phỏng các phần cứng và hoạt động như một máy riêng biệt.
Có một số phần mềm ảo hóa có sẵn trên thị trường. Một số trong số họ khiến bạn mất tiền (
VMWare , Parallels Workstation,  Paralles cho Desktop (cho Mac) , Virtuozzo ) trong khi có một số  lựa chọn miễn phí . Dưới đây là một số các giải pháp ảo hóa miễn phí tốt nhất là : Microsoft Virtual PC 2007 VirtualBox Virtual Iron PearPC (cho chạy Mac bên trong Windows và Linux) Bochs  QEMU

 

Theo : http://virtualizationsoftwares.blogspot.com/

Tuesday, 16 September 2014

Hệ thống giải pháp quản lý doanh nghiệp Microsoft Dynamics

Mỗi nhân viên đều có vai trò quan trọng trong thành công của công ty. Microsoft Dynamic là một hệ thống giải pháp tịch hợp và linh hoạt cho phép những thành viên trong công ty bạn chủ động tham gia vào các quyết định kinh doanh quan trọng. Microsoft Dynamics làm việc giống như các phần mềm văn phòng quen thuộc của Microsoft nên có thể dễ dàng kết hợp với những phần mềm này để giảm thiểu rủi ro khi triển khai một giải pháp mới. Nó sẽ tự động tích hợp vào hệ thống tài chính, quan hệ khách hàng, kết nối những mắt xích quan trọng để mang đến một hiệu quả tối đa cho công việc kinh doanh của bạn.

Microsoft Dynamics bao gồm nhiều gói phần mềm riêng rẽ, đáp ứng được mọi yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp
 

Sample text

Sample Text

Sample Text