Pages

Tuesday, 9 December 2014

Phần mềm ảo hóa hệ điều hành

Ảo hóa  phần mềm cho phép cho phép bạn chạy 2 hoặc nhiều hệ điều hành cùng một lúc trên 1 cơ sở hạ tầng chung. Các phần mềm ảo hóa hoạt động bằng cách thiết lập một máy ảo trên máy chủ, trong đó mô phỏng các phần cứng và hoạt động như một máy riêng biệt.
Có một số phần mềm ảo hóa có sẵn trên thị trường. Một số trong số họ khiến bạn mất tiền (
VMWare , Parallels Workstation,  Paralles cho Desktop (cho Mac) , Virtuozzo ) trong khi có một số  lựa chọn miễn phí . Dưới đây là một số các giải pháp ảo hóa miễn phí tốt nhất là : Microsoft Virtual PC 2007 VirtualBox Virtual Iron PearPC (cho chạy Mac bên trong Windows và Linux) Bochs  QEMU

 

Theo : http://virtualizationsoftwares.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text